COMUNA
DĂNEȘTI
Județul Gorj
Dăneşti, Gorj, Romania

1. Emiterea certificatului de urbanism

Acte necesare

 • cerere tip (model cerere emitere CU / model cerere prelungire CU);
 • plan de situatie 1:500; 1:2000;
 • copie a actului de proprietate asupra terenului (titlu de proprietate, contract de vanzare-cumparare, etc.);
 • copie cadastru si incheierea de intabulare a terenului in CF;
 • dovada platii taxei de eliberare a certificatului de urbanism;

2. Emiterea autorizatiei de construire

Acte necesare

 • cerere tip (model cerere emitere AC / model cerere prelungire AC);
 • copie legalizata a actului de proprietate asupra terenului;
 • copie fisa cadastrala si incheierea de intabulare a imobilului in CF;
 • copie certificat urbanism;
 • proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, inclusiv referatele de verificare (doua exemplare);
 • dovada platii taxei de emitere a autorizatiei de construire;
 • declaratia pe proprie raspundere ca nu exista litigii asupra imobilului;
 • dovada achitarii taxelor legale la filiera OAR si de luare in evidenta a proiectului pentru autorizare;
 • avizele si acordurile legale necesare, planurile anexe vizate de catre emitent, nominalizate in certificatul de urbanism;
 • deviz estimativ al lucrarii;
 • lista cu semnaturile proiectantilor;
 • referate de verificare;
 • memoriu de arhitectura;
 • memoriu de rezistenta;
 • memoriu tehnic de instalatii;

3. Emiterea Autorizatiei de desfintare

Acte necesare

 • cerere tip;
 • certificatul de urbanism (copie);
 • copie legalizata a actului de proprietate asupra imobilului;
 • copii dupa fisa cadastrala si incheierea de intabulare a imobilului in CF;
 • declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului (constructie si teren);
 • certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (copie);
 • avizele si acordurile pbtinute de solicitant, stabilite prin certificatul de urbanism (copie).
 • memoriu justificativ;
 • lista semnaturi proiectanti;
 • fotografii;
 • dovada platii taxei de emitere a autorizatiei de desfiintare (copie);
 • planuri de incadrare in zona 1:200, 1:1000;
 • releveul constructiei ce urmeaza a fi desfiintata (scara 1:50 sau 1:100);
 • planuri fatade;
 • plan niveluri;
 • plan acoperis;

4. Eliberarea procesului verbal de receptie a lucrarii

Acte necesare

 • cerere;
 • copie autorizatie construire;
 • memoriu tehnic de terminare a lucrarilor, semnat si stampilat de arhitect (se mentioneaza suprafetele);
 • copie anunt incepere a lucrarilor;
 • copie balanta de verificare;
 • fotografii situatie existenta;
 • planuri fatade vizate spre neschimbare;

Avizier

Electronic

VEZI TOATE

Documente

recente

Coduri culori

calamități

ROSU:
Sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate foarte mare (vant, ploi abundente, descarcari electrice, grindina, canicula, ger). Exista risc de viituri majore.
PORTOCALIU
Sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate mare (vant, ploi abundente, descarcari electrice, grindina, canicula, ger) Exista risc de viituri pe riurile mici.
GALBEN
Fenomenele meteorologice prognozate (averse, descarcari electrice, intensificari de vant, temperaturi ridicate) sunt obisnuite pentru zona respectiva dar care temporar pot deveni periculoase pentru anumite activitati. Exista risc de cresteri de debite si niveluri.
VERDE
Nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase
© 2022 Website primăria Dănești - Gorj
book Sari la conținut