Anul 2016

Hotarari Consiliu Local

  Hotararea Nr. 1 - privind aprobarea deficitului bugetar pentru anul 2015 (800,7 KiB, 151 hits)

  Hotararea Nr. 2 - privind angajarea unui avocat pentru dosarul privind granituirea cu municipiul Tg Jiu (792,8 KiB, 92 hits)

  Hotararea Nr. 3 - privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016 (1,3 MiB, 159 hits)

  Hotararea Nr. 4 - privind aprobarea procedurii de acordare a unor facilitati fiscale pentru obligatii de plata restante datorate bugetului local (1,5 MiB, 260 hits)

  Hotararea Nr. 5 - privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru terenul situat in sat. Vacare, com. Danestia (772,0 KiB, 131 hits)

  Hotararea Nr. 6 - privind aprobarea procedurii prevazute de art. 7 alin.1 lit. e din normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 (791,5 KiB, 195 hits)

  Hotararea Nr. 7 - privind modificarea hot nr. 57 din 15 dec. 2015 referitoare la impozitele si taxele locale pentru anul 2016 (775,0 KiB, 69 hits)

  Hotararea Nr. 8 - privind aprobarea scutirii de la plata impozitului si taxelor locale a domnului Palita Tudorel Pentru NUl 2015 pe raza comunei Danesti (703,5 KiB, 184 hits)

  Hotararea Nr. 5 - privind infintarea Societatii Comerciale APA CANAL DANESTI SRL prin reorganizarea serviciului public de alimentare cu apa din cadrul comunei Danesti (1,6 MiB, 193 hits)

  Hotararea Nr. 5 - privind aprobarea bugetului local al comunei Danesti pe anul 2016 si a programului de investitii (1,7 MiB, 79 hits)

  Hotararea Nr. 11 - privind alegerea unui nou presedinte de sedinta a Consiliului Local, pentru lunile martie, aprilie, mai 2016 (476,0 KiB, 127 hits)

  Hotararea Nr. 12 - privind aprobarea graficului de sedinte si programul de activitati al Consiliului Local Danesti pentru lunile martie, aprilie, mai, 2016 (1,2 MiB, 166 hits)

  Hotararea Nr. 13 - privind actualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Danesti (815,3 KiB, 139 hits)

  Hotararea Nr. 14 - plan de perfectionare profesionala a functionarilor publici 2016 (2,2 MiB, 154 hits)

  Hotararea Nr. 15 - privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2016, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele beneficiare de ajutor social (937,3 KiB, 69 hits)

  Hotararea Nr. 16 - privind aprobarea rectificari bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 (1,1 MiB, 68 hits)

  Hotararea Nr. 17 - privind numirea domnului Bratuianu Constantin in functia de administrator al SC APA CANAL DANESTI SRL (962,1 KiB, 138 hits)

  Hotararea Nr. 18 - privind aprobarea consumului de carburanti pentru autoturismele aflate in doatarea primariei comunei Danesti (831,4 KiB, 144 hits)

  Hotararea Nr. 19 - privind aprobarea regulamentului pentru inregistrarea evidenta si radierea vehiculelor pe raza comunei Danesti, care nu se supun Inmatricularii (889,4 KiB, 139 hits)

Nimic de afisat!