Anul 2016

Hotarari Consiliu Local

  Hotararea Nr. 1 - privind aprobarea deficitului bugetar pentru anul 2015 (800,7 KiB, 159 hits)

  Hotararea Nr. 2 - privind angajarea unui avocat pentru dosarul privind granituirea cu municipiul Tg Jiu (792,8 KiB, 105 hits)

  Hotararea Nr. 3 - privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016 (1,3 MiB, 165 hits)

  Hotararea Nr. 4 - privind aprobarea procedurii de acordare a unor facilitati fiscale pentru obligatii de plata restante datorate bugetului local (1,5 MiB, 288 hits)

  Hotararea Nr. 5 - privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru terenul situat in sat. Vacare, com. Danestia (772,0 KiB, 143 hits)

  Hotararea Nr. 6 - privind aprobarea procedurii prevazute de art. 7 alin.1 lit. e din normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 (791,5 KiB, 202 hits)

  Hotararea Nr. 7 - privind modificarea hot nr. 57 din 15 dec. 2015 referitoare la impozitele si taxele locale pentru anul 2016 (775,0 KiB, 74 hits)

  Hotararea Nr. 8 - privind aprobarea scutirii de la plata impozitului si taxelor locale a domnului Palita Tudorel Pentru NUl 2015 pe raza comunei Danesti (703,5 KiB, 193 hits)

  Hotararea Nr. 5 - privind infintarea Societatii Comerciale APA CANAL DANESTI SRL prin reorganizarea serviciului public de alimentare cu apa din cadrul comunei Danesti (1,6 MiB, 212 hits)

  Hotararea Nr. 5 - privind aprobarea bugetului local al comunei Danesti pe anul 2016 si a programului de investitii (1,7 MiB, 87 hits)

  Hotararea Nr. 11 - privind alegerea unui nou presedinte de sedinta a Consiliului Local, pentru lunile martie, aprilie, mai 2016 (476,0 KiB, 132 hits)

  Hotararea Nr. 12 - privind aprobarea graficului de sedinte si programul de activitati al Consiliului Local Danesti pentru lunile martie, aprilie, mai, 2016 (1,2 MiB, 177 hits)

  Hotararea Nr. 13 - privind actualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Danesti (815,3 KiB, 145 hits)

  Hotararea Nr. 14 - plan de perfectionare profesionala a functionarilor publici 2016 (2,2 MiB, 172 hits)

  Hotararea Nr. 15 - privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2016, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele beneficiare de ajutor social (937,3 KiB, 75 hits)

  Hotararea Nr. 16 - privind aprobarea rectificari bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 (1,1 MiB, 76 hits)

  Hotararea Nr. 17 - privind numirea domnului Bratuianu Constantin in functia de administrator al SC APA CANAL DANESTI SRL (962,1 KiB, 145 hits)

  Hotararea Nr. 18 - privind aprobarea consumului de carburanti pentru autoturismele aflate in doatarea primariei comunei Danesti (831,4 KiB, 152 hits)

  Hotararea Nr. 19 - privind aprobarea regulamentului pentru inregistrarea evidenta si radierea vehiculelor pe raza comunei Danesti, care nu se supun Inmatricularii (889,4 KiB, 151 hits)