Daily Archives: 8 aprilie 2019

Ambrozia prezentare si combatere

Ambrozia prezentare si combatere

Cine trebuie să distrugă buruiana ambrozia ?

În conformitate cu prevederile art. 1 alineatele (1) – (3) din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, distrugerea acestei buruieni se face de către toţi proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole, precum şi beneficiarii lucrărilor de construcţii, unde au fost identificate focare de infestare. Aceştia au obligaţia ca după distrugerea buruienii să informeze în scris autoritatea administraţiei publice locale pe raza căruia se află terenul infestat, în vederea verificării aplicării lucrărilor de combatere.

Când trebuie să fie distrusă buruiana ?

Buruiana ambrozia trebuie distrusă în perioada cuprinsă între răsărire şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv până la data de 30 iunie a fiecărui an. În cazul reapariţiei focarelor de infestare se recomandă efectuarea repetată a lucrărilor de combatere pe întreaga perioadă a anului, evitându-se astfel apariţia inflorescenţelor.

Fond Funciar – Documentație dosare pentru constituirea/reconstituirea dreptului de proprietate- Legea 18/1991

Documentație dosare pentru constituirea-reconstituirea dreptului de proprietate- Legea 18 din 1991

 

 

În conformitate cu Legea 18/1991 dosarul trebuie să conțină:

  • Cerere de reconstituire (autor/moștenitor);
  • Hotărârea de validare împreună cu Anexa;
  • Registrul agricol din anii 1959-1962;
  • Certificat moștenitor sau hotărâre judecătorească (în cazul în care reconstituirea se face pe numele moștenitorilor);
  • Acte de stare civilă (carte de identitate, certificat de deces,etc);
  • Titlurile de proprietate (dacă au fost emise);
  • Declarație pe proprie răspundere cu suprafața de teren agricol atribuită, sau deținută efectiv, în cazul în care nu există titluri de proprietate;
  • Documentație cadastrală întocmită de persoane autorizate cu schițele terenurilor a căror constituire/reconstituire se solicită