ANUNȚ:Buruiana AMBROZIA

ANUNȚ-AMBROZIE

Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral

Dispozitie-privind-stabilirea-locurilor-speciale-de-afisaj-electoral

Dispoziție privind interzicerea comercializării și a consumului de băuturi alcolice în data de 26 mai 2019 – ziua desfășurării alegerilor europarlamentare

Dispoziție privind desfășurarea în bune condiții a sărbătorilor Pascale

Ambrozia prezentare si combatere

Ambrozia prezentare si combatere

Cine trebuie să distrugă buruiana ambrozia ?

În conformitate cu prevederile art. 1 alineatele (1) – (3) din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, distrugerea acestei buruieni se face de către toţi proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole, precum şi beneficiarii lucrărilor de construcţii, unde au fost identificate focare de infestare. Aceştia au obligaţia ca după distrugerea buruienii să informeze în scris autoritatea administraţiei publice locale pe raza căruia se află terenul infestat, în vederea verificării aplicării lucrărilor de combatere.

Când trebuie să fie distrusă buruiana ?

Buruiana ambrozia trebuie distrusă în perioada cuprinsă între răsărire şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv până la data de 30 iunie a fiecărui an. În cazul reapariţiei focarelor de infestare se recomandă efectuarea repetată a lucrărilor de combatere pe întreaga perioadă a anului, evitându-se astfel apariţia inflorescenţelor.

Fond Funciar – Documentație dosare pentru constituirea/reconstituirea dreptului de proprietate- Legea 18/1991

Documentație dosare pentru constituirea-reconstituirea dreptului de proprietate- Legea 18 din 1991

 

 

În conformitate cu Legea 18/1991 dosarul trebuie să conțină:

  • Cerere de reconstituire (autor/moștenitor);
  • Hotărârea de validare împreună cu Anexa;
  • Registrul agricol din anii 1959-1962;
  • Certificat moștenitor sau hotărâre judecătorească (în cazul în care reconstituirea se face pe numele moștenitorilor);
  • Acte de stare civilă (carte de identitate, certificat de deces,etc);
  • Titlurile de proprietate (dacă au fost emise);
  • Declarație pe proprie răspundere cu suprafața de teren agricol atribuită, sau deținută efectiv, în cazul în care nu există titluri de proprietate;
  • Documentație cadastrală întocmită de persoane autorizate cu schițele terenurilor a căror constituire/reconstituire se solicită

 

Laleaua pestriţă din pădurea de la Dăneşti, monument al naturii protejat

În pădurea din comuna Dănești, a înflorit de câteva zile laleaua pestriță. Floarea de șah, cum mai este cunoscută, e pe cale de dispariție și din acest motiv este ocrotită de lege. Printre arborii seculari, laleaua pestriță se întinde pe o suprafață de 100 de hectare. Pădurarii din zonă au grijă ca laleaua să rămână în pădure, deşi în ultimii ani localnicii şi nu numai au mers să culeagă flori ca să le ia acasă. „Este o pădure unică în ţară. Este un monument al naturii. Păzim din greu pentru protejarea ei, pentru că oamenii sunt tentaţi să mai rupă câte o floare ca să o ducă acasă. Până acum, anul acesta, nu a fost nevoie să întocmim acte de constatare a contravenţiei. Ne-am făcut datoria prin patrulări colective şi individuale. Să sperăm că nu vom avea probleme şi oamenii vor înţelege să protejeze ce avem noi aici“, a declarat Romică Prodea, pădurar în zonă.

Doar 14 zile pe an poate fi admirată

Pădurea care adăposteşte laleaua pestriță se află la doar câţiva kilometri de municipiul Târgu Jiu. Doar în Bistrița și Timiș se mai găsește această floare rară, însă suprafața pe care creşte acolo este mult mai mică. Turiştii au la dispoziţie numai câteva zile pentru a admira florile respective. „Laleaua pestriţă poate fi admirată doar 14 zile pe an. Anul acesta a înflorit ceva mai devreme pentru că timpul a fost mai călduros. Florile se dezvoltă doar în zone sălbatice, iar umiditatea joacă un rol extrem de important în dezvoltarea lor. Este un pârâu care curge prin zonă. Terenul este unul argilos, care ajută laleaua pestriţă. Le prieşte arealul şi flora se combină perfect cu fauna în această zonă a pădurii Dăneşti. E foarte multă umezeală aici“, a explicat pădurarul Romică Prodea.

Sursa: www.gds.ro

POCA – Guvernare transparentă, deschisă și participativă

Anunt public privind depunerea solicitarii a acordului de mediu

COMUNA DANESTI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Extinderea reţelei de alimentare cu apă în comuna Dăneşti, sat Dăneşti, judeţul Gorj propus a fi amplasat în comuna Dăneşti, satul Dăneşti,  judeţul Gorj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr, 76, Târgu-Jiu, în zilele de luni-vineri, între orele 8,30-14,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

COMUNA DĂNEŞTI, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul

Extinderea reţelei de alimentare cu apă sat Dăneşti, comuna Dăneşti, jud. Gorj„, propus a fi amplasat în comuna Dăneşti, sat Dăneşti, judeţul Gorj.

 

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Gorj din municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8,30 – 14,00, precum şi la următoarea adresă de internethttps://apmgj.anpm.ro.
  2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de

încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ